Galeria

Przedszkole powstało w grudniu 1992 roku - zostało zarejestrowane w Kuratorium Oświaty w Warszawie pod numerem 17. Było to jedno z pierwszych prywatnych przedszkoli w stolicy.

Początkowo nazwa placówki brzmiała "Przedszkole Muzyczne", aż do czasu, kiedy dzięki wspólnemu pomysłowi dzieci i nauczycieli zmieniła się na "Śpiewające Brzdące" - u każdego, kto słyszy ją poraz pierwszy wywołuje uśmiech na twarzy - tak już zostało. Ten oryginalny pomysł pociągnął za sobą kolejny - tak powstał hymn przedszkola, którego pierwsze słowa brzmią:

"My jesteśmy małe brzdące,
śmieszne brzdące śpiewające..."


W pierwszych latach dzieci bawiły się w jednej sali i niewielkim ogrodzie. Rosnąca liczba chętnych sprawiła, że przedszkole zostało rozbudowane i przystosowane także dla osób niepełnosprawnych. Z biegiem czasu powiększał się także ogród. Zwiększyliśmy również przedział wiekowy dzieci uczęszczających do naszej placówki - prowadzimy "zerówkę" a w marcu 2013 r. działalność rozpoczęła grupa żłobkowa - zapraszamy więc do nas wszystkie dzieci w wieku 1,5 - 6 lat.


Wraz z powiększaniem się przedszkola, rosła także liczba sukcesów naszych wychowanków. Braliśmy udział w różnych konkursach. Dyplomy i trofea można zobaczyć na ścianach przedszkola.

Przez okres kilkunastoletniej pracy do przedszkola uczęszczało wiele dzieci - nasze najstarsze przedszkolaki są już pełnoletnie i duże grono wciąż nas odwiedza.